YAŞAM HATLARI

Yaşam Hattı, korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda yüksekte çalışma yapan personelin düşmesini engelleyen, yüksekte çalışan personelin işini aksatmadan, can güvenliğini sağlayarak çalışmasına olanak sağlayan; her yapıya uygun olarak tasarlanmış sistemdir.

KENAR KORUMA

Yüksekte çalışma yapılan alanlarda çalışanların düşmesini önlemek amacıyla kenar koruma bariyer sistemleri kullanılır. Kenar koruma toplu koruma önlemidir. Güvenli çalışma alanları yaratmak adına kenar koruma sistemlerinin kullanılması oldukça önem taşımaktadır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte çalışma alanlarında personellerin olası kazalara karşı yüksekte çalışma ekipmanları kullanmaları oldukça önemlidir.Yüksekte çalışma ekipmanları, Yüksekte çalışma yapan personellerin çalışırken düşmesini engeller ve güvenli çalışmasına olanak tanır.

BAĞLANTI EKİPMANLARI

Ankraj ekipmanları çelik veya demir bağlantı malzemesinin başka bir malzeme veya ortam içerisine sabitlenerek beton, çelik vb. alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi ile ortaya çıkan sistemlerdir.

Ankraj elemanları kullanıldıkları sistemleri güvenli hale getiren ve ilgili standartlar kapsamında belirtilen taşıma ve dayanım özelliklerini sağlar.

HİZMETLER

Planlama

Mühendislik ve sistem emniyeti konusunda proje başlangıcından bitişine kadar uçtan uca planlama prosesleri oldukça büyük önem taşımaktadır.

Çözümler

İhtiyaçlarınızı belirledikten sonra, eğitim çözümlerinden kalıcı yatay ve dikey yaşam hattı türlerine güvenli bağlantı ekipmanlarından özel güvenlik ağı sistemlerine kadar ihtiyacınız olan her türlü çözüm önerisini sunabiliyoruz.

Sürdürülebilirlik

Bir çalışma alanında emniyetin sağlanması kadar önemli olan bir diğer konu da emniyetin sürdürülebilir olması ve takibinin sağlanmasıdır.

Lojistik

Lojistik hizmeti çoğu zaman projeler ve üretim tesisleri için karmaşık olabilir. Bu noktada ihtiyacınız olan lojistik ağımızı kullanarak doğru zamanda ve hızlı bir şekilde ürünlerimizin sevkini gerçekleştirip yaşanması muhtemel zaman kayıplarını minimize ediyoruz.

Montaj

Montaj çalışmaları profesyonel ekipler tarafından yapılmadığı takdirde riskin artmasına sebebiyet verdiği gibi zaman ve iş gücü kaybına da yol açmaktadır.

Eğitim

İş sahalarında çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışanların risk ve tehlike algılarının sürekli olarak arttırılması gerekmektedir.

TRY

Yüksekte devam eden çalışmaların güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için yaşam hatları, kenar koruma bariyer sistemleri, yüksekte çalışma ekipmanları ve ankraj tertibatları projenizde yapmış olduğumuz risk analizleri sonucunda standartlara uygun montaj prosesleri ile uyguluyoruz.