EĞİTİM

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimlerimiz yüksekte ve kapalı alanlarda yapılan çalışmalar esnasında, çalışanların işlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Eğitim programlarımızı firmaların taleplerine göre planlamaktayız.

Yüksekte yapılan her türlü çalışmanın yapısına uygun olarak TRY Akademi Sahası’nda ya da eğitimi talep eden firmaların sahalarında gerekli şartların ve uygunluğun karşılaması durumunda;

 • 6331 Sayılı İSG Kanunu,
 • Kişisel Koruyucu Donanımını (KKD) tanıması ve kullanabilmesi,
 • Basit KKD kontrollerinin yapılabilmesi,
 • Güvenli çalışma yöntemleri,
 • Acil tahliye ve kurtarma bilgileri ve becerileri,
 • Yaşam hattı kurulum ve kullanımı
 • Ankraj tertibatlarının güvenli kullanımı

Gibi birçok konuda eğitim vermekteyiz.

İşaretçi Sapancı Eğitimi

İşaretçi, sapancı eğitimi ile ilgili olarak verilen başlıklara bakıldığında bunlar arasında sapanların teknik özellikleri ve kullanım esasları, kaldırma iletme makinelerinin sınıfları ve tanımları, kaldırma iletme makinelerinde iş kazaları ve alınacak önlemler, güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, uygulanacak kurallar ve kullanılan ekipmanların özellikleri yer alır. Ayrıca sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları, el işaretleri için asgari gerekler ile özel kullanım alanları, çalışma alanında alınacak önlemler ve kodlanmış işaretler de eğitim kapsamında verilen bilgiler arasındadır. 

 • Kanunlar ve Yönetmelikler,
 • Genel Kavramlar,
 • İşaretçi ile ilgili genel bilgiler,
 • İşaretçinin kullanacağı bilgilerin öğrenilmesi,
 • Uygulamasının yapılması
 • Vinç ve sapancı ile ilgili genel bilgilerin işaretçi tarafından bilinmesi,
 • İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri, jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler,
 • İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler,
 • Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler,
 • Vinç aracını tanıma, vincin özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ve çeşitlerini ilgili genel ve teknik bilgileri bilme,
 • Sapan çeşitlerinin tanınması;
 • Bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi,
 • Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi,
 • Sapan kilit mekanizmanın işaretçi ve sapancı tarafından tanınması,
 • Sapanlamadan (yükün sapanlanmasında) önceki ve sonraki hesaplamalar,
 • Açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması,
 • Halatların hasarlarının tespiti
 • Yük ve sapanın yüke bağlanım işlemlerin yapılması,

İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulum Söküm Eğitimi

İnşaat ve sanayi gibi iskele kullanımı gerektiren sektörlerde gerek çalışan gerekse iş güvenliği denetleme görevinde olan tüm personele; iskele kurulumu, iskele sökümü ve iskeleler üzerinde güvenli çalışmayı öğretme amacıyla verilen eğitimdir. İskelelerde olası kazaların engellenmesi ve çalışanların iskele üzerinde devam eden tüm çalışmaları güvenli bir biçimde sürdürebilmesi amacıyla aşağıdaki konularda eğitim verilir;

 

 • İskele ve Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
 • Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
 • İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,
 • İskelelerin taşıyabileceği yükler,
 • İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.
 • İskele tipleri ve iskele çeşitleri
 • Sistem tipi iskeleler
 • İskeleyi oluşturan temel parçalar
 • Temel bağlantılar ve ortak parçalar
 • İskelelerin parçalarının ve kullanışlarının tanımlanması
 • İskele parçalarının denetimi ve kullanıma hazırlanması
 • İskele düşme durdurma güvenlik sistemleri
 • Kişisel koruyucu donanımın kullanımının denetimi
 • Çalışılacak iskeleye yönelik risk değerlendirmesi yapılması
 • Yapılmış olan risk değerlendirmesinin kontrol edilmesi
 • İskele etiketlemesine ve işaretlemesine dikkat edilmesi
 • İskelenin değişik parçalarına gelen yük ve yük dağılımının özellikleri
 • Bağımsız iskele kurulumu
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • İskeleye girişler ve merdiven
 • İskele üzerinde güvenli çalışma
 • İskele denetimi
 • Kurma ve sökme işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun yapılması
 • Güvenli kurulum ve sökme uygulaması
 • Kaldırma ve taşıma kılavuzu

Yaşam Hattı Kurulum Eğitimi

Yüksekte devam eden çalışmalarda olası iş kazalarını yaşanmaması adına gerekli eğitim ve bilgilendirmenin sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. TRY olarak yüksekten düşme riski barındıran bölgelerde çalışanların güvenilir ankraj noktalarından çekilmiş yaşam hatlarına bağlı olarak çalışmalarını ve bu çalışmaların takibinin sürekli olarak sağlanmasını, tecrübeli eğitim ve denetim ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi; bir grup için teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısmı, eğitim salonunda, uygulamalı kısmı ise izinleri alınmış, güvenliği firmanız tarafından sağlanmış çalışma alanlarında ya da sizlerin belirlediği uygulama noktalarında yapılmaktadır.
Eğitim İçeriği Teorik/Uygulama

 • Tanımlar,
 • Yasal gerekler,
 • Çalışan ve işveren sorumlulukları,
 • Yüksekte çalışmanın tanımı,
 • Yüksekten düşme kazaları,
 • Hazırlık çalışmaları,
 • Güvenli yatay yaşam hattı kurulum,
 • Güvenli yatay yaşam hattı kullanımı,
 • Güvenli dikey yaşam hattı kurulumu,
 • Güvenli dikey yaşam hattı kullanımı,
 • Demir filiz ankrajı ile yaşam hattı kurulumu,
 • Ankraj kulağı ile yaşam hattı kurulumu,
 • Düğümler ve bağlantı şekilleri,
 • Düşme faktörleri,
 • Yaşam hattı kontrolü ve raporlama,
 • Sağlık koşulları,
 • Düşme tehlikesi bulunan ortamlar ve düşmenin nedenleri,
 • Riskli alanlar,
 • Düşmeden korunma tedbirleri,
 • Düşmeden durdurma sistemleri,
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının tanıtımı,
 • Kişisel koruyucu donanımların takılması,
 • Merdivenlerde güvenli çalışma uygulamaları,
 • Çatılarda güvenli çalışma uygulamaları,

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN